icon icon icon

Để văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” mãi tỏa sáng

Đăng bởi Dương Thị Hoa vào lúc 07/11/2022

Nói đến “Bộ đội Cụ Hồ” là nói đến những chuẩn mực về văn hóa, đạo đức của người quân nhân cách mạng, với những nét đặc trưng cơ bản nhất như: Lý tưởng chiến đấu cao đẹp, tuyệt đối trung thành Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có ý chí gan dạ, dũng cảm, kiên cường; tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn; tình đoàn kết quân dân cá nước; tính kỷ luật tự giác nghiêm minh… Những đặc trưng nói trên của văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” đã không ngừng được bồi đắp từ sự phấn đấu, hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đội; là kết quả sự lãnh đạo, tổ chức, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân cả nước đối với Quân đội. Vì vậy, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” chính là sự hòa quyện giữa dân tộc và giai cấp, truyền thống và lịch sử; là sự phát triển bản sắc, tâm hồn, cốt cách văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng là giá trị văn hóa tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ Quân đội, biểu trưng văn hóa độc đáo của quân đội cách mạng.

Thực tiễn gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta đã cho thấy, ở mỗi giai đoạn lịch sử, với từng nhiệm vụ, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” đều có những biểu hiện cụ thể, tiêu biểu. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, với quyết tâm “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" (1), bao lớp cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã nêu cao tinh thần vì dân, vì nước; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Họ đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ nhưng sự hy sinh đó vẫn còn nguyên ý nghĩa lớn lao…

Trong giai đoạn mới hiện nay, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” đã và đang tiếp tục tỏa sáng trên mọi mặt trận, mọi lĩnh vực có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Đó là hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm vững vàng nơi biên giới, hải đảo xa xôi; là những tấm gương anh dũng chiến đấu, không quản hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong mưa lũ; là những người lính luôn bám địa bàn, hỗ trợ địa phương xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Bộ đội vận chuyển lương thực, thực phẩm giúp dân tại các khu bị phong tỏa, cách ly. (Ảnh: Phương Trà).

Đặc biệt, hơn 2 năm qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” đã tiếp tục tỏa sáng để cùng toàn Đảng, toàn dân từng bước khống chế đại dịch. Trong mỗi đợt dịch bùng phát, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đều nêu cao tinh thần trách nhiệm; không quản hiểm nguy, vất vả để đến với nhân dân; chung sức, đồng lòng cùng các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Hàng vạn đồng chí thuộc các quân chủng, binh chủng, ngành trong toàn quân đã có mặt kịp thời ở những điểm nóng nhất của dịch bệnh. Đồng bào cả nước không khỏi xúc động trước hình ảnh bộ đội nhường doanh trại để thiết lập các khu cách ly y tế; dựng chốt để phòng, chống dịch ở biên giới… Nhiều đồng chí đã hoãn hạnh phúc riêng, gác lại nỗi niềm cá nhân để giúp dân chống dịch. Những đóng góp quan trọng của Quân đội, sự lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: